Rada Nadzorcza

Damian Bronner
Przewodniczący Rady

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA Executive przy Uniwersytecie Gdańskim walidowane przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille. Ukończył kurs i zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania projektami, zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem. W PERN S.A. pełnił funkcje pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji Spółki Siarkopol Gdańsk S.A. Był kierownikiem projektu „Siarkopol 2017”. Pełnił nadzór nad bieżącą działalnością Spółki Siarkopol Gdańsk S.A. oraz opracowaniem i wdrażaniem planu kontynuowania działalności tej Spółki.
Podczas swojej kilkuletniej pracy w PGE S.A. pełnił m.in. obowiązki pełnomocnika Zarządu PGE S.A. do sprawowania indywidualnej kontroli wobec spółek zależnych prowadzących działalność remontową, brał udział w budowaniu koncepcji zarządzania projektami, programami i portfelami GK PGE oraz tworzeniu zasad współpracy pomiędzy spółkami z GK PGE w obszarze inwestycji, remontów oraz bieżącego utrzymania ruchu.
Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych. Kluczowe kompetencje: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem ludzkim.


Piotr Skrzydelski
Wiceprzewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z powodzeniem prowadził bieżącą prawną obsługę podmiotów gospodarczych, reprezentując je także w ramach wielu postępowań sądowych i mediacyjnych.
W 2020 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, prawa pracy oraz postępowania cywilnego.
Od kilkunastu lat zasiada w Radach Nadzorczych, działając w nich jako Przewodniczący lub Członek RN.
Obecnie obejmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.
Kluczowe kompetencje: zarządzanie obszarem prawnym, nadzorem właścicielskim, współpraca przy bieżących, istotnych i priorytetowych projektach GK PGE, mediacje, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem ludzkim.


Adam Żuk
Sekretarz Rady


Kazimierz Suchcicki
Członek Rady


Tomasz Wiśniewski
Członek Rady

Ekonomista, doktor ekonomii i finansów, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, HEC Paris oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykształcenie zdobywał także w Irlandii i Kanadzie. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego, analiz ekonomiczno-finansowych oraz konsolidacji strategicznych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada również wieloletnie międzynarodowe doświadczenie analityczne i menedżerskie z obszaru bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami i zarządzania ryzykiem zdobywane w instytucjach finansowych w Paryżu, Londynie i Hongkongu.Od 2017 roku członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W latach 2018-2020 radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2020 roku radca Ministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych.


Daniel Malicki
Członek Rady

Absolwent wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA Energetyka. Innowacje i nowe technologie w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Dotychczas zasiadał w Radach Nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego, w tym należących do GK PGE.  Obecnie jest również członkiem rady nadzorczej Enesta sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.
Pracował m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Departament Prywatyzacji), a także w BOT Górnictwo i Energetyka S.A., gdzie pełnił funkcję dyrektora w obszarze Nadzoru Właścicielskiego. Od lipca 2007 r. zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., obecnie na stanowisku Kierownika Operacyjnego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.


Opublikował(a): Jacek Wirażka

Ostatnia zmiana: